top of page

PROJELENDİRME

Membran kabuk yapı tasarımında, Proje sahibinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonellik, estetiklik ve ekonomik beklentilerine uygun tasarımlar yapmak, yük aktarımının doğru bir şekilde yapılabilmesi ve en optimum mühendislik çözümleri için tekstil malzemelerinin germe karakteristiği gözetilerek hiperbolik paraboloid (semer eğrisi formu) ile ön germe verebileceğimiz, rüzgar kuvvetine, yağmur akışı, kar birikmelerine ve diğer maruz kalacağı yükleme şartlarına karşı dayanıklı olabileceği formları verebilmek önemlidir.

Belirlenen denge formu üzerinde; mevcut şartnamelere göre yapının geometrik lineer olmama durumu göz önüne alınarak "Statik Analiz" yapılır. Hesaplarda "Force Density" metodunu kullanan ve geometrik lineer olmama durumuna göre analiz yapan bilgisayar programları kullanılmaktadır. Analizlerin yapımında uluslararası standart ve şartnamelerin getirdiği sınırlamalar ve bölgesel yük kombinasyonları daima göz önüne alınmaktadır.

Projelendirme aşamasında aşağıda şu sıralanan işler sırası ile yapılmakta ve nihai imalat projelerine ulaşılmaktadır; Membran formunun ön germe yükleri ile belirlenmesi, Kompenzasyon hesaplarına göre membran ‘pattern’lerinin dizaynı, Kar, rüzgâr ve deprem yükleri esas alınarak statik hesaplarının yapılması, Membran ve çelik imalat projeleri ve 'shop drawing'lerin çizilmesi, halihazırda var olan taşıyıcı çelik konstrüksiyona etki edecek statik yüklerin belirlenmesi işlemleri yapılmaktadır.

Membran örtü için; Statik analiz sonucunda belirlenen form, şeritler halinde parçalanarak Kesme Kalıpları (Cutting Patterns - Patterning Process) hazırlanır ve uygun bir yöntemle birleştirilir.

Membran yapının tasarımı ve prensip detayları, proje sahibinin yönlendirmesi ile estetik, fonksiyonellik, güvenlik, ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda yapılır.

İstek ve fonksiyon durumuna göre formu ve gabarileri şekillenen tasarım daha sonra 3d model olarak görsel hale getirilir. Seçilen denge formu üzerinde; mevcut şartnamelere göre yapının geometrik lineer olmama durumu göz önüne alınarak Statik Analiz yapılır.

Hesaplarda "Force Density" metodunu kullanan ve geometrik lineer olmama durumuna göre analiz yapan bilgisayar programları kullanılmaktadır.

Analizlerin yapımında uluslararası standart ve şartnamelerin getirdiği sınırlamalar ve bölgesel yük kombinasyonları daima göz önüne alınmaktadır.

» Membran formunun ön germe yükleri ile belirlenmesi
» Kar, rüzgâr ve deprem yükleri esas alınarak statik hesaplarının yapılması.
» Halihazırda var olan taşıyıcı çelik konstrüksiyona etki edecek statik yüklerin belirlenmesi.
» Kompenzasyon hesaplarına göre membran ‘pattern’lerinin dizaynı.
» Membran ve çelik imalat projeleri ve ‘shop drawing’lerin çizilmesi.

Statik analiz sonucunda belirlenen form, şeritler halinde parçalanarak Kesme Kalıpları (Cutting Patterns - Patterning Proces) hazırlanır ve uygun bir yöntemle birleştirilir.

» Paneller belirlenir
» Paneller seçilir
» Kesme hatları belirlenir
» Uygulanan gerilme dolayı malzemenin zaman içinde esnemesinden ve yüklemeler altında uzayıp kısalmasında oluşacak gerilme kayıpları da göz önünde tutularak kesme kalıpları küçültülür. Böylece yüzeyin devamlı gerilme altında sağlanır.

bottom of page